Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

16 września 2016
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Słubice uporządkują gospodarkę wodno-ściekową została wyłączona

Słubice uporządkują gospodarkę wodno-ściekową

68,5 mln zł – tyle wyda gmina Słubice na największą, w powojennej historii miasta, inwestycję związaną z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej. Zakład Usług Wodno-Ściekowych zdobył na to zadanie 35,1 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej. Najważniejsze zadania, które zostaną zrealizowane w … Continue reading

10 września 2016
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych została wyłączona

Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej rozpoczął prace nad piątą aktualizacją Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK). Najnowsza aktualizacja jest ostatnią szansą na zgłoszenie bieżących potrzeb w zakresie rozwoju infrastruktury ściekowej przez samorządy. Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych jest podstawowym instrumentem wdrożenia postanowień … Continue reading

27 stycznia 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Teksty jednolite ustaw została wyłączona

Teksty jednolite ustaw

W dniu dzisiejszym w Dzienniku Ustaw ogłoszono jednolite teksty: ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (poz. 139) oraz ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z … Continue reading