Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Teksty jednolite ustaw

W dniu dzisiejszym w Dzienniku Ustaw ogłoszono jednolite teksty: ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (poz. 139) oraz ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (poz. 140).

Pierwsza z ww. ustaw określa zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym zasady działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, zasady tworzenia warunków do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody, niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków, wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a także zasady ochrony interesów odbiorców usług, z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska i optymalizacji kosztów.

Druga natomiast, tzw. „ustawa wrakowa”, określa zasady postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Obecnie w Sejmie trwają prace nad rządowym projektem nowelizacji tej ustawy (o pierwszym czytaniu projektu w dniu 15 stycznia 2015 r. pisaliśmy tutaj).

Szczegóły:
Dziennik Ustaw z 27 stycznia 2015 r. poz. 139
Dziennik Ustaw z 27 stycznia 2015 r. poz. 140

Share Button

Comments are closed.