Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Prezes PGE pisze do senatorów

Prezes PGE skierował do senatorów pismo z apelem o odrzucenie w całości tzw. poprawki prosumenckiej do ustawy o odnawialnych źródłach energii, która zakłada wprowadzenie cen gwarantowanych dla wytwórców energii elektrycznej z mikroinstalacji OZE. Jego zdaniem takie zapisy w ustawie negatywnie wpłyną na sektor energetyczny, a także doprowadzą do wzrostu cen energii.

W dniu 16 stycznia 2015 r. Sejm uchwalił ustawę o odnawialnych źródłach energii (pisaliśmy o tym tutaj). W ostatecznym brzmieniu ustawy znalazły się m.in. przepisy wprowadzające system cen gwarantowanych dla wytwórców energii elektrycznej z instalacji OZE o mocy zainstalowanej do 10 kW, tzw. poprawka prosumencka. To bardzo korzystne rozwiązanie dla „drobnych” producentów energii, np. tych którzy posiadają przydomowe instalacje fotowoltaiczne.

Przyjęte w ustawie regulacje mające wspierać energetykę prosumencką skrytykował, w piśmie do senatorów, Marek Woszczyk – Prezes Zarządu PGE S.A. Według niego dynamiczny rozwój sektora prosumenckiego zapoczątkowany ustawą OZE w kształcie przyjętym przez Sejm oznaczałby drastyczny spadek zużycia węgla kamiennego oraz dramatyczną sytuację elektrowni węglowych. Prezes PGE uważa, że proponowane zmiany przyczynią się do wzrostu cen energii elektrycznej na rynku detalicznym, w piśmie zwraca też uwagę na fakt, iż wartość cen gwaratowanych w ustawie jest klikukrotnie wyższa od średnich hurtowych cen energii w minionym roku.

Już jutro połączone senackie Komisje Środowiska i Gospodarki Narodowej rozpoczną pracę nad nad przyjętą przez Sejm ustawą o odnawialnych źródłach energii. Senatorowie będą musieli rozważyć także argumenty podniesione przez Prezesa PGE.

Szczegóły:
Pismo Prezesa Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A
Ustawa z dnia 16 stycznia 2015 r. o odnawialnych źródłach energii – druk senacki nr 817

Share Button

Comments are closed.