Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Niska emisja w pigułce

Zespół ekspertów Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE) oraz berlińskiego ośrodka analiz polityczno-społecznych „adelphi” przygotował dla polskich samorządowców podręcznik „Gospodarka niskoemisyjna zaczyna się w gminie”. W opracowaniu przedstawiono przykłady dobrych praktyk opisujące zrealizowane z sukcesem działania na rzecz zmniejszenia niskiej emisji ze źródeł komunalnych i gospodarstw domowych.

Niska emisja w dalszym ciągu jest poważnym problemem w polskich gminach. Obecnie prawie 46 % gospodarstw domowych w Polsce używa do ogrzewania paliw stałych (przede wszystkim węgla i drewna), natomiast jedynie 41 % korzysta z ogrzewania sieciowego. Ograniczenie tego zjawiska oraz opracowanie i wdrożenie skutecznych strategii niskoemisyjnych jest więc dużym wyzwaniem dla naszych samorządowców.

niska emisja

Poradnik „Gospodarka niskoemisyjna zaczyna się w gminie” powstał w ramach realizowanego przez KAPE i adelphi projektu „Poszukiwanie nowych możliwości polsko-niemieckiej współpracy w dziedzinie strategii niskoemisyjnych”. Celem projektu było ułatwienie wymiany doświadczeń i rozwój nowych obszarów współpracy między Polską a Niemcami w dziedzinie polityki energetycznej i klimatycznej. Podręcznik może być pomocny w prawidłowym opracowaniu i wdrożeniu planów gospodarki niskoemisyjnej w polskich gminach.

Szczegóły:
Podręcznik „Gospodarka niskoemisyjna zaczyna się w gminie.”

Niska emisja – co to takiego?

Video: Planergia/youtube.com
Share Button

Comments are closed.