Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Konsultacje w NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął konsultacje programu priorytetowego „Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju”. Budżet na realizację  programu ma wynieść 25 mln złotych.

Głównym celem przedmiotowego programu jest poprawa stanu środowiska naturalnego w skali lokalnej przy zaangażowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Program będzie realizowany w latach 2015-2023. Dofinansowania projektów będą udzielane w formie dotacji, do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć.

dotacje

Uwagi do projektu programu można zgłaszać do 6 sierpnia 2015 (do godz. 15:30) pocztą elektroniczną na adres: inicjatywy@nfosigw.gov.pl. Więcej informacji o konsultacjach jak i o samym programie znajdziecie Państwo na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szczegóły:
Projekt programu „Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju”

Share Button

Comments are closed.