Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Lubuski WIOŚ podsumował trzy kwartały

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze złożył Wojewodzie Lubuskiemu sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu oraz zrealizowanych zadań za okres od 1 stycznia do 30 września 2014 r. Inspektorzy Wydziału Inspekcji w Zielonej Górze i Działu Inspekcji w Gorzowie Wlkp. nie próżnowali, w tym czasie przeprowadzili łącznie 792 kontrole.

W analizowanym okresie najwięcej, bo aż 526 kontroli wiązało się z wyjazdem w teren – z czego 186 stanowiły kontrole pozaplanowe. Inspektorzy WIOŚ przeprowadzili też 266 kontroli opartych o analizę dokumentacji – w tym 210 kontroli pozaplanowych. Ustalony plan działań kontrolnych został wykonany w 100 %.

kontrole wios

Przez omawiane 9 miesięcy do WIOŚ wpłynęły aż 232, składane przez obywateli, wnioski o podjęcie interwencji w związku z zagrożeniem środowiska. Ze względu na ważny interes społeczny załatwiane są one w pierwszej kolejności i stanowią istotny element w działalności kontrolnej WIOŚ. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło nieprawidłowej gospodarki odpadami (36 wniosków) oraz uciążliwości hałasowych (24 wnioski). Ilość takich wniosków systematycznie wzrasta, inspektorzy szacują, że działania z nimi związane zajmują już około połowy ich czasu pracy.

Po stwierdzeniu nieprawidłowości WIOŚ podejmuje działania pokontrolne, np. nakłada stosowne sankcje. Przez te trzy kwartały wystosowano 155 zarządzeń pokontrolnych, nałożono 30 mandatów karnych na łączną kwotę 9 300 zł, udzielono 89 pouczeń, a także wydano 65 decyzji wymierzających administracyjne kary pieniężnie na łączną kwotę 762 597, 22 zł.

Źródło: zgora.pios.gov.pl
http://www.zgora.pios.gov.pl/minely-trzy-kwartaly-2014-wios-sklada-sprawozdanie-wojewodzie/

Share Button

Comments are closed.