Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

W Sejmie o prywatyzacji Lasów Państwowych

Sejm przyjął dzisiaj, zgodnie z rekomendacją Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, nowelizację ustawy o lasach. Kluczowy przepis uchwalonej noweli zakłada, że lasy stanowiące własność Skarbu Państwa podlegają szczególnej ochronie i nie podlegają przekształceniom własnościowym.

Przyjęta dziś przez Sejm ustawa nowelizuje ustawę z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Dodaje do niej nowy art. 3a stanowiący, że lasy stanowiące własność Skarbu Państwa podlegają szczególnej ochronie, nie podlegają przekształceniom własnościowym i mogą być zbywane wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie, w celu zachowania trwale zrównoważonej gospodarki leśnej lub realizacji celu publicznego.

Nowela modyfikuje art. 26 ust. l ustawy o lasach, który w nowym brzmieniu przewiduje, że każdy ma prawo dostępu do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa na równych prawach, a także, określone w art. 38 ustawy o lasach, przesłanki warunkujące możliwość sprzedaży lasów należących do Skarbu Państwa. Ponadto, zgodnie z nowelizowanym art. 45 ust. 2 pkt 6 ustawy, pracownicy Służby Leśnej korzystający z dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu wychowawczego będą mogli pracować w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Przypomnijmy, że poselski projekt nowelizacji ustawy o lasach wpłynął do Sejmu niecały miesiąc temu, jego złożenie na spotkaniu z leśnikami zapowiedziała premier Ewa Kopacz – pisaliśmy o tym tutaj. Dzisiejsze głosowanie poprzedziła wyjątkowo gorąca (nawet jak na standardy polskiego Sejmu) dyskusja, podobnie było podczas środowego drugiego czytania tego projektu ustawy. W debacie prym wiedli dwaj byli Ministrowie Środowiska: Jan Szyszko (PIS) i Stanisław Żelichowski (PSL). Finalnie za przyjęciem noweli zagłosowało 279 posłów, 153 było przeciw (posłowie PIS, ZP, 9 posłów niezrzeszonych i 1 poseł SLD), a 1 poseł wstrzymał się od głosu.

Szczegóły:
Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o lasach  (druk sejmowy nr 3920)

Prywatyzacja lasów w Sejmie – 25.09.2015 r. – głosowania

Prywatyzacja lasów w Sejmie – 23.09.2015 r.

Video: Zielone Prawo/youtube.com
Share Button

Comments are closed.