Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Ostatnie posiedzenie Sejmu VII kadencji

Na zakończonym dzisiaj, ostatnim w tej kadencji, posiedzeniu Sejmu posłowie przyjęli wszystkie senackie poprawki do nowelizacji ustawy o lasach i nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Nowelizacja ustawy o lasach ma zapewnić zachowanie dotychczasowej struktury własnościowej Lasów Państwowych jako dobra ogólnonarodowego, które nie będzie podlegało prywatyzacji (o szczegółach pisaliśmy tutaj). W zeszły czwartek Senat wprowadził 3 poprawki do przyjętej przez Sejm wersji tej noweli. Dziś posłowie, zgodnie z rekomendacją Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, zaakceptowali wszystkie z nich.

Prywatyzacja lasów ponownie w Sejmie – 09.10.2015 r.

Nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko natomiast ma przede wszystkim wdrożyć postanowienia dyrektywy 2011/92/UE (o szczegółach pisaliśmy tutaj). Na ostatnim posiedzeniu Senat zgłosił 2 poprawki do przyjętej przez Sejm wersji tej noweli – posłowie, zgodnie z rekomendacją Komisji, pozytywnie ocenili obydwie z nich.

Oceny oddziaływania na środowisko ponownie w Sejmie – 09.10.2015 r.

Video: Zielone Prawo/youtube.com

Szczegóły:
Uchwała Senatu RP w sprawie nowelizacji ustawy o lasach (druk sejmowy nr 3972).

Uchwała Senatu RP w sprawie nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (druk sejmowy nr 3977).

Share Button

Comments are closed.