Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

9 października 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Ostatnie posiedzenie Sejmu VII kadencji została wyłączona

Ostatnie posiedzenie Sejmu VII kadencji

Na zakończonym dzisiaj, ostatnim w tej kadencji, posiedzeniu Sejmu posłowie przyjęli wszystkie senackie poprawki do nowelizacji ustawy o lasach i nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Nowelizacja … Continue reading

21 sierpnia 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Sprawniejsza realizacja inwestycji drogowych została wyłączona

Sprawniejsza realizacja inwestycji drogowych

W dzienniku Ustaw RP ogłoszono wczoraj (pod poz. 1211) nowelizację ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, która ma ułatwić terminową realizację inwestycji drogowych finansowanych ze środków … Continue reading

7 lipca 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Rząd o ocenach oddziaływania na środowisko została wyłączona

Rząd o ocenach oddziaływania na środowisko

Rada Ministrów przyjęła dzisiaj, przedłożony przez Ministra Środowiska, projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Celem proponowanych rozwiązań jest … Continue reading