Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

7 lipca 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Rząd o ocenach oddziaływania na środowisko została wyłączona

Rząd o ocenach oddziaływania na środowisko

Rada Ministrów przyjęła dzisiaj, przedłożony przez Ministra Środowiska, projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Celem proponowanych rozwiązań jest … Continue reading