Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

31 sierpnia 2016
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Dobre praktyki w projektowaniu przejść dla zwierząt została wyłączona

Dobre praktyki w projektowaniu przejść dla zwierząt

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska opublikowała broszurę „Dobre praktyki w zakresie zagospodarowania przestrzennego wokół przejść dla zwierząt”. Tematem przewodnim publikacji są zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania przejść dla zwierząt wynikające z istniejącego i planowanego zagospodarowania terenów, oraz zalecenia do zapisów w dokumentach … Continue reading

21 sierpnia 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Sprawniejsza realizacja inwestycji drogowych została wyłączona

Sprawniejsza realizacja inwestycji drogowych

W dzienniku Ustaw RP ogłoszono wczoraj (pod poz. 1211) nowelizację ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, która ma ułatwić terminową realizację inwestycji drogowych finansowanych ze środków … Continue reading