Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Non-human person

W Buenos Aires zapadł precedensowy wyrok w sprawie orangutana sumatrzańskiego przybywającego w tamtejszym ogrodzie zoologicznym. Sąd uznał, że zwierzę zostało bezprawnie pozbawione wolności – podaje Reuters.

Wyrok zapadł po wniosku o wypuszczenie z zoo, który w imieniu 29-letniego orangutana, złożyli do Sądu obrońcy praw zwierząt. Powołali się w nim na instytucję Habeas Corpus, której istotą jest obligatoryjne doprowadzenie każdej zatrzymanej osoby do Sądu celem potwierdzenia legalności zastosowania tego środka przymusu.

Sąd przyznał im rację i nakazał uwolnić orangutana, uznając, że nie może on być traktowany jak przedmiot i zasługuje na podstawowe prawa nieludzkiej osoby (non-human person). Przedstawiciele ogrodu zoologicznego, w którym obecnie przybywa orangutan, nie chcieli komentować sprawy, mają 10 dni na złożenie apelacji od wyroku.

Źródło: reuters.com
http://www.reuters.com/article/2014/12/21/us-argentina-orangutan-idUSKBN0JZ0Q620141221

Share Button

Comments are closed.