Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

23 października 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Nowa ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym została wyłączona

Nowa ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

W Dzienniku Ustaw (pod poz. 1688) ogłoszono dzisiaj nową ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Nowe przepisy mają zapewnić osiągnięcie wymaganych przez prawo unijne poziomów w zakresie zbierania, odzysku, przygotowania do ponownego użycia i recyklingu elektrośmieci, a także uszczelnić … Continue reading

10 lipca 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Sejm uchwalił nową ustawę o elektroodpadach została wyłączona

Sejm uchwalił nową ustawę o elektroodpadach

Sejm uchwalił dzisiaj nową ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Odświeżenie przepisów w tym zakresie wynika z konieczności transpozycji do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu … Continue reading

14 kwietnia 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Elektroodpady w Sejmie została wyłączona

Elektroodpady w Sejmie

8 kwietnia w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (druk sejmowy nr 3244). Przygotowanie projektu nowej ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wynika z konieczności dokonania transpozycji do polskiego porządku prawnego … Continue reading