Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Elektroodpady w Sejmie

8 kwietnia w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (druk sejmowy nr 3244).

Przygotowanie projektu nowej ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wynika z konieczności dokonania transpozycji do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Państwa członkowskie miały wprowadzić w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania tej dyrektywy najpóźniej do dnia 14 lutego 2014 r. O kluczowym zmianach, które ma wprowadzić przedmiotowa ustawa pisaliśmy tutaj.

Szczegóły:
Rządowy projekt ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (druk sejmowy nr 3244)

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w Sejmie – 08.04.2015 r.

Video: Zielone Prawo/youtube.com
Share Button

Comments are closed.