Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

NIK o odpadach komunalnych

Dzikich wysypisk przybywa zamiast ubywać, rosną także koszty gospodarowania odpadami, bo gminy nie potrafią rzetelnie oszacować ilości wytwarzanych śmieci i asekuracyjnie nakładają na mieszkańców wyższe opłaty – wynika z informacji NIK o wynikach kontroli wdrożenia w gminach nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Kontrolę przeprowadzono w 27 jednostkach, tj. w Ministerstwie Środowiska, w 24 gminach w sześciu województwach, w tym w sześciu gminach miejskich, 12 gminach miejsko-wiejskich, sześciu gminach wiejskich oraz w dwóch spółkach gminnych. Badaniami kontrolnymi objęto okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2014 r. (a także działania wcześniejsze dotyczące tworzenia prawa miejscowego w gminach w przypadku porównania danych).

Kontrola NIK wykazała, że żaden z celów znowelizowanej ustawy nie został zrealizowany w pełni, a co za tym idzie nowy system gospodarowania odpadami nie funkcjonuje właściwie. Najistotniejsze zastrzeżenia Inspektorów dotyczą: rosnącej liczby „dzikich wysypisk” (na koniec 2013 r. w kontrolowanych gminach było ich 894, a we wrześniu 2014 r. już 1452, czyli o ponad 60 proc. więcej!!!), a także nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Szczegóły:
Informacja o wynikach kontroli „Wdrożenie w gminach nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi”

NIK o odpadach komunalnych

Video: NIK Najwyższa Izba Kontroli/youtube.com
Share Button

Comments are closed.