Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Papież o ochronie środowiska

„Klimat jest dobrem wspólnym, wszystkich i dla wszystkich” możemy przeczytać w ogłoszonej w zeszłym tygodniu papieskiej encyklice „Laudato si”. To pierwszy w historii Kościoła Katolickiego dokument tej rangi poświęcony praktycznie w całości kwestiom związanym z ochroną środowiska.

Encyklika „Laudato si” liczy 192 stron i składa się z sześciu rozdziałów. Poświęcona jest, jak zaznaczono w podtytule, trosce o nasz wspólny dom. W obliczu globalnej degradacji środowiska, Papież zwraca się za jej pośrednictwem nie tylko do członków Kościoła, ale do każdej osoby mieszkającej na naszej planecie.

Ojciec Święty w dokumencie podnosi, że liczne badania naukowe wskazują, że globalne ocieplenie związane jest z wysokim stężeniem gazów cieplarnianych, emitowanych głównie w wyniku działalności człowieka. W związku z tym wzywa ludzkość do zmiany stylu życia, produkcji i konsumpcji, tak aby powstrzymać globalne ocieplenie albo przynajmniej wyeliminować jego przyczyny wynikające z działalności człowieka.

Szczegóły:
Encyklika „Laudato si”

Share Button

Comments are closed.