Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Tekst jednolity ustawy o bateriach i akumulatorach

Wczoraj w Dzienniku Ustaw RP ogłoszono (pod poz. 687) tekst jednolity ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.

Przedmiotowy tekst jednolity uwzględnienia zmiany wprowadzone:

  1. ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897),
  2. ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 oraz z 2015 r. poz. 87),
  3. ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1322)

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 15 kwietnia 2015 r.

Szczegóły:
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bateriach i akumulatorach (Dz. U. poz. 687)

Share Button

Comments are closed.