Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Nowelizacja ustawy o odpadach wraca do Sejmu

9 stycznia 2015 r. Senat podjął uchwałę w sprawie nowelizacji ustawy o odpadach. Senatorowie przyjęli 7 poprawek do ustawy uchwalonej przez Sejm w dniu 17 grudnia 2014 r. Co za tym idzie przepisy, które miały dać przedsiębiorcom dodatkowy rok na uzyskanie nowych zezwoleń odpadowych mogą wejść w życie po 23 stycznia 2015 r.

Zgodnie z pierwotnym brzmieniem ustawy o odpadach (art. 232) decyzje wydane na podstawie „starej” ustawy miały obowiązywać jedynie do 23 stycznia 2015 r. Przyjęta przez Sejm w grudniu poprzedniego roku ustawa zawiera m.in. przepisy, które miały być ratunkiem dla wszystkich przedsiębiorców, którzy nie uzyskali jeszcze nowych decyzji administracyjnych na gospodarowanie odpadami (pisaliśmy o tym tutaj).

Niestety sytuacja trochę się skomplikowała – Senat 9 stycznia 2015 r. wprowadził do noweli 7 poprawek (zgodnie z rekomendacją zawartą w sprawozdaniu Komisji Środowiska i Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej – druk 798 Z), oznacza to, że ustawa ponownie trafi do Sejmu.

Szczegóły:
Nowelizacja w brzmieniu uchwalonym przez Sejm – druk senacki 798
Sprawozdanie połączonych Komisji – druk senacki 798 Z

Głosowania w Senacie 09.01.2015 r.

Video: Zielone Prawo/youtube.com
Share Button

Comments are closed.