Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

23 września 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Kto jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów? została wyłączona

Kto jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów?

Co do zasady posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji. Od tej reguły istnieją jednak pewne wyjątki, część z nich określono w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów … Continue reading

4 sierpnia 2014
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Organ nie musi wyjaśniać z urzędu kto był wytwórcą odpadów została wyłączona

Organ nie musi wyjaśniać z urzędu kto był wytwórcą odpadów

Wprowadzone przez ustawodawcę domniemanie prawne odpowiedzialności za odpady władającego powierzchnią gruntu zanieczyszczonego odpadami, zdejmuje z organów prowadzących postępowanie obowiązek dociekania z urzędu, kto był wytwórcą odpadów. Władający gruntem muszą mieć świadomość dbałości o porządek na swoich nieruchomościach i odpowiedzialności na … Continue reading