Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

4 sierpnia 2014
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Organ nie musi wyjaśniać z urzędu kto był wytwórcą odpadów została wyłączona

Organ nie musi wyjaśniać z urzędu kto był wytwórcą odpadów

Wprowadzone przez ustawodawcę domniemanie prawne odpowiedzialności za odpady władającego powierzchnią gruntu zanieczyszczonego odpadami, zdejmuje z organów prowadzących postępowanie obowiązek dociekania z urzędu, kto był wytwórcą odpadów. Władający gruntem muszą mieć świadomość dbałości o porządek na swoich nieruchomościach i odpowiedzialności na … Continue reading