Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

23 września 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Kto jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów? została wyłączona

Kto jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów?

Co do zasady posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji. Od tej reguły istnieją jednak pewne wyjątki, część z nich określono w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów … Continue reading