Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Wojewoda lubuski interweniuje w sprawie odpadów

Wspólne kontrole na terenie Gorzowa inspektorów sanitarnych i ochrony środowiska to efekt interwencji wojewody lubuskiego Jerzego Ostroucha. Chcąc uniknąć sytuacji z zeszłego roku wojewoda polecił wzmożoną czujność wobec problemów ze śmieciami w mieście z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców.

Niepokój wojewody wzbudziły doniesienia o braku pojemników na największym z gorzowskim osiedli. Podobnie jak w ubiegłym roku śmieci mieszkańcy wyrzucali śmieci do altan śmietnikowych oraz w miejscach, gdzie dotychczas stały pojemniki. Ponieważ sytuacja miała miejsce przez weekend w niektórych miejscach utworzyły się prawdziwe hałdy worków z odpadkami.

Wojewoda Jerzy Ostrouch zwrócił się więc o współpracę w rozpoznaniu sytuacji do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Zgodnie z poleceniem wojewody, zarówno inspektor Małgorzata Szablowska, jak i dyrektor Dorota Konaszczuk, przeprowadzą wspólne kontrole w Gorzowie Wlkp.

Źródło: www.lubuskie.uw.gov.pl

Share Button

Comments are closed.