Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Pojemniki na odpady komunalne pod kontrolą

W Białymstoku to gmina odpowiada za wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne jak również za nadzór nad prawidłowym odbiorem odpadów. W tym celu Spółka LECH, której powierzone jest zadanie prowadzenia systemu gospodarki odpadami wprowadza rozwiązania umożliwiające bieżące kontrolowanie firm, w tym m.in. chipy na pojemnikach.

Każdy pojemnik wyposażony jest w urządzenie, dzięki któremu w połączeniu z funkcjonującym systemem monitoringu GPS śmieciarek, kontrolowany jest odbiór odpadów w tym mieście.

Na chipie znajdują się dane pozwalające na określenie lokalizacji pojemnika, jego pojemności oraz przeznaczenia, czyli tego jakie odpady powinny być w nim gromadzone. Dzięki tym danym możliwe jest stwierdzenie czy odpady zostały odebrane zgodnie z harmonogramem, zweryfikowanie czy były odbierane na każdej nieruchomości oraz czy prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów.

Dzięki systemowi otrzymywane są również informacje o przepełnionych pojemnikach czy sytuacjach, w których odbiór był niemożliwy, jak na przykład zamknięta furtka czy luźno biegający pies.

Źródło: odpady.bialystok.pl
http://odpady.bialystok.pl/pojemniki-pod-kontrola/

Share Button

Comments are closed.