Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Energetyczni giganci chcą zainwestować w pojazdy elektryczne

PGE, Energa, Enea oraz Tauron zgłosiły Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zamiar koncentracji polegającej na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy pod firmą ElectroMobilityPoland S.A. Nowa spółka miałaby stymulować rozwój rynku pojazdów elektrycznych w Polsce.

Jak wynika z komunikatu UOKiK, przedmiotem koncentracji jest utworzenie nowego przedsiębiorcy pod firmą ElectroMobilityPoland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przez spółki energetyczne: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., ENERGA S.A., ENEA S.A. oraz Tauron Polska Energia S.A., w której każda ze spółek obejmie po 25% kapitału akcyjnego, uzyskując w ten sposób po 25% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Celem spółki ma być stworzenie podstaw ekonomiczno-organizacyjnych, technologicznych naukowych do kreacji i rozwoju elektromobilności w Polsce. Działalność spółki ma stymulować rozwój rynku pojazdów elektrycznych i rynków powiązanych, umożliwić polskim przedsiębiorcom konkurowanie na rynku unijnym i światowym, co powinno przynieść korzyści ekonomiczne, społeczne i ekologiczne dla gospodarki kraju, podnosząc konkurencyjność krajowych przedsiębiorców.

electric-car

Spółka ma stanowić także platformę organizacyjną dla współpracy w zakresie elektromobilności przemysłu z jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi. Działalność spółki w tym zakresie będzie polegać na stworzeniu mechanizmów finansowania badań naukowych i prac badawczo rozwojowych w zakresie elektromobilności, transferze wyników tych prac i stworzonych technologii do przemysłu i ich wykorzystaniu.

Koncentracja polegająca na utworzeniu spółki podlega zgłoszeniu do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ponieważ biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym zgłoszenie przekroczył 50 mln euro w Polsce.

Źródło: www.uokik.gov.pl

Share Button

Comments are closed.