Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Ustawa o OZE ogłoszona

Wczoraj w Dzienniku Ustaw RP ogłoszono (pod poz. 478) ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (OZE).

Ustawa wprowadza nowy system wsparcia dla OZE, oparty na mechanizmie aukcyjnym, który zastąpi (od 1 stycznia 2016 r.) dotychczasowy system świadectw pochodzenia energii, uregulowany w ustawie Prawo energetyczne. W ostatecznej wersji przedmiotowego aktu prawnego znalazł się także, budzący sporo kontrowersji, tzw. zapis prosumencki, gwarantujący posiadaczom przydomowych mikroinstalacji o mocy do 10 kW odkupienie wytworzonej przez nich energii po ściśle określonej cenie (wyższej niż rynkowa). Większość przepisów ustawy wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. 4 maja 2015 r.

Szczegóły:
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478).

Share Button

Comments are closed.