Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Do 2020 roku NFOŚiGW przeznaczy na ochronę środowiska 10 mld zł

6 października Zarząd NFOŚiGW zaprezentował nową ofertę programową na lata 2015-2020. Na wyznaczone cele planuje się przeznaczyć 10 mld zł, z czego 3,7 mld zł stanowić będą dotacje, a pozostałą kwotę 6,3 mld zł – niskooprocentowane pożyczki. Jak widać Fundusz zdecydowanie preferuje finansowanie w formie zwrotnej, które wg prognoz będzie rosnąć, a od 2016 roku przekroczy połowę oferowanego rocznego wsparcia.

Fundusz stawia na poprawę komunikacji z wnioskodawcami, usprawnienie procesu oceny wniosków, czytelne kryteria ich rozpatrywania i racjonalizację oceny kosztów inwestycji. Oferta została zaplanowana w okresie zgodnym z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej 2014-2020 oraz strategią Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko. Przyjęto zasadę niewypierania środków zagranicznych oraz stosowania wskaźników spójnych z zastosowanymi w nowej perspektywie finansowej UE. Po zatwierdzeniu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnych Programów Operacyjnych wspomniana oferta NFOŚiGW zostanie rozbudowana o programy umożliwiające finansowanie efektywności energetycznej.

Podsumowując plany na przyszłość, przedstawiciele Funduszu zapowiedzieli m.in. wsparcie projektów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej, odpadów, geologii i górnictwa, poprawy jakości powietrza, a także budownictwa energooszczędnego, odnawialnych źródeł energii, ochrony przyrody, czy przeciwdziałania i likwidacji skutków klęsk środowiskowych. Nową ofertę NFOŚiGW kieruje przede wszystkim do samorządów, osób fizycznych, przedsiębiorców i państwowych jednostek budżetowych.

Źródło: nfosigw.gov.pl
http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,576,do-2020-roku-nfosigw-przeznaczy-na-ochrone-srodowiska-10-miliardow-zlotych.html

Share Button

Comments are closed.