Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Zielone światło dla elektrowni atomowej

Prezes Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzją z 7 października 2014 r. wydał zgodę na dokonanie koncentracji przez spółki energetyczne: PGE, KGHM, Tauron i Eneę. Niniejsza koncentracja wynika z realizacji rządowego programu Polityka energetyczna Polski do 2030 r., którego jednym z podstawowych założeń jest dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej.

Rada Ministrów w 2009 r. zobowiązała Ministra Skarbu do zapewnienia współpracy PGE przy przygotowaniu Programu polskiej energetyki jądrowej, jak również jej wiodącej roli przy realizacji tego Programu. Uruchomienie pierwszej elektrowni atomowej w Polsce planowane jest na 2025 r. W tym celu powstała spółka PGE EJ 1, która jest odpowiedzialna za przygotowanie procesu inwestycyjnego, przeprowadzenie badań lokalizacyjnych oraz budowę elektrowni. Została powołana przez Polską Grupę Energetyczną PGE. W wyniku koncentracji sprzeda ona po 10 proc. udziałów dwóm innym spółkom energetycznym: Tauron Polska Energia oraz Enea, a także KGHM Polska Miedź.

Przeprowadzone postępowanie wykazało, że koncentracja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji. Udział energii pozyskiwanej z planowanej elektrowni ma według szacunków wynieść 7 proc., nie zwiększy więc znacząco pozycji PGE, Tauronu oraz Enei na rynku wytwarzania i wprowadzania do obrotu energii elektrycznej. W dalszym ciągu będą oni produkować energię z innych źródeł niezależnie od siebie. Zgodnie z przepisami, transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce. Decyzje wyrażające zgodę na dokonanie koncentracji wygasają, jeżeli połączenie nie zostanie dokonane w terminie 2 lat od ich wydania.

Źródło: www.uokik.gov.pl

Share Button

Comments are closed.