Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Ustawy środowiskowe w Senacie

W piątek Senat zakończył prace nad trzema aktami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska: dwiema nowelizacjami ustawy Prawo ochrony środowiska (pierwsza dotyczy poważnych awarii przemysłowych, druga to tzw. ustawa antysmogowa) oraz nową ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Tylko jedna ze wspomnianych ustaw została przyjęta bez poprawek.

Pierwsza ze wspomnianych – ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw – reguluje kwestie związane z zapobieganiem zapobiegania poważnym awariom, które mogą być następstwem działań przemysłowych (o szczegółach pisaliśmy tutaj). Nowela została przyjęta bez poprawek.

Druga – ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska (tzw. ustawa antysmogowa) – ma stworzyć prawne narzędzia, które umożliwią samorządom prowadzenie działań zmierzających do poprawy jakości powietrza (o szczegółach pisaliśmy tutaj). Do tej noweli Senat wprowadził 5 poprawek.

Trzecia – ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – ma na celu przetransponowanie do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy 2012/19/UE (o szczegółach pisaliśmy tutaj). Do tej ustawy senatorowie mieli najwięcej uwag i wprowadzili do niej aż 20 poprawek.

Share Button

Comments are closed.