Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

23 lipca 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Poważne awarie w Sejmie została wyłączona

Poważne awarie w Sejmie

Sejm uchwalił dzisiaj, zgodnie z rekomendacją Komisji, nowelizację ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (druki sejmowe nr 3523 i 3641), która ma zapewnić wdrożenie do polskiego prawa postanowień dyrektywy Seveso III. Przyjęta dziś przez Sejm ustawa ma na … Continue reading