Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Tekst jednolity ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (pod poz. 250) opublikowano dzisiaj nowy tekst jednolity ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

kosze

Szczegóły:
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. poz. 250)

Share Button

Comments are closed.