Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

16 września 2016
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Tekst jednolity ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej została wyłączona

Tekst jednolity ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (pod poz. 1478) opublikowano nowy tekst jednolity ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Szczegóły: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 … Continue reading

22 września 2014
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Wyższe opłaty za korzystanie ze środowiska została wyłączona

Wyższe opłaty za korzystanie ze środowiska

Podmiot korzystający ze środowiska zobowiązany jest ustalić we własnym zakresie wysokość należnej opłaty za korzystanie ze środowiska i wnieść ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego. Opłatę ustala się za pomocą zbiorczego zestawienia informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o … Continue reading

1 sierpnia 2014
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Właściciel nieruchomości nie może być jednocześnie inkasentem została wyłączona

Właściciel nieruchomości nie może być jednocześnie inkasentem

Użyte w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określenie „właściciel nieruchomości” ma znaczenie szersze niż określone w przepisach prawa cywilnego. Skoro na zarządcach nieruchomości wielolokalowych spoczywa obowiązek uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości którymi zarządzają (jako … Continue reading