Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

1 sierpnia 2014
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Właściciel nieruchomości nie może być jednocześnie inkasentem została wyłączona

Właściciel nieruchomości nie może być jednocześnie inkasentem

Użyte w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określenie „właściciel nieruchomości” ma znaczenie szersze niż określone w przepisach prawa cywilnego. Skoro na zarządcach nieruchomości wielolokalowych spoczywa obowiązek uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości którymi zarządzają (jako … Continue reading