Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Recykling pojazdów nadal bez zmian

28 października 2014 r. na posiedzeniu Rady Ministrów rozpatrywano projekt (z 20 października 2014 r.) ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw. Projekt nie został przyjęty, podjęcie decyzji w tej sprawie odroczono.

To kolejna nieudana próba znowelizowania przepisów prawa w zakresie recyklingu pojazdów. Przypomnijmy, że 12 sierpnia 2014 r. Rada Ministrów odroczyła rozpatrzenie projektu nowelizacji, zalecając Ministrowi Środowiska przedstawienie dodatkowej informacji w zakresie projektowanej opłaty depozytowej, w tym szczegółowego uzasadnienia dla zasadności jej wprowadzenia.

Szczegóły:
Projekt ustawy z dnia 20 października 2014 r.

Share Button

Comments are closed.