Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Rzecznik Praw Obywatelskich pisze do premiera w sprawie wiatraków

W dniu 29 lipca 2014 r. Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz skierowała wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów, w którym zwraca się do z prośbą o uregulowanie minimalnych odległości farm wiatrowych od zabudowy mieszkaniowej.

Rzecznik dostrzega wagę kwestii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, jednak jej zdaniem obowiązujące przepisy prawne nie precyzują minimalnych odległości lokalizowania farm wiatrowych od zabudowy przeznaczonej na pobyt ludzi, dlatego istnieje ryzyko naruszania konstytucyjnych praw obywateli do ochrony zdrowia, jak i prawnej ochrony życia człowieka.

W piśmie Rzecznik podnosi, że jak wynika z wielu publikacji naukowych, turbiny wiatrowe mają niewątpliwie wpływ na ludzkie zdrowie poprzez emitowanie hałasu niskiej częstotliwości, infradźwięki, efekty akustyczne i optyczne czy pulsacje. Mogą również przyczynić się do wibrowania elementów konstrukcyjnych w domach. W większości państw członkowskich UE decyzje dotyczące lokalizacji farm wiatrowych podejmowane są z uwzględnieniem minimalnych odległości dzielących tereny zabudowy mieszkaniowej od farm wiatrowych. W ocenie Rzecznika należy podjąć działania w kierunku kompleksowego opracowania i uporządkowania norm technicznych zapewniających należyty poziom ochrony zdrowia ludzi – mieszkańców terenów przyległych do farm.

Link do wystąpienia:
http://www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl/pdf/2014/7/IV.7006.271.2014/181201.pdf

Share Button

Comments are closed.