Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

12 października 2014
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Zasada dwuinstancyjności w ocenach oddziaływania na środowisko została wyłączona

Zasada dwuinstancyjności w ocenach oddziaływania na środowisko

W sytuacji, gdy organ II instancji orzeka na podstawie tych samych dowodów w całości odmiennie niż w orzeczeniu organu I instancji, bez wyczerpującej oceny dowodów i bez uzasadnienia swego odmiennego stanowiska, dochodzi do naruszenia zasady dwuinstancyjności postępowania. Strona w takim … Continue reading

14 sierpnia 2014
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Pieniądze dla energooszczędnych została wyłączona

Pieniądze dla energooszczędnych

215 milionów euro w formie dotacji i kredytów przeznaczy NFOŚiGW oraz EBOIR na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw inwestujących w nowe technologie, maszyny i urządzenia obniżające zużycie energii lub termomodernizację budynków – z możliwością zastosowania OZE. Do dofinansowania kwalifikują się … Continue reading