Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Pieniądze dla energooszczędnych

215 milionów euro w formie dotacji i kredytów przeznaczy NFOŚiGW oraz EBOIR na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw inwestujących w nowe technologie, maszyny i urządzenia obniżające zużycie energii lub termomodernizację budynków – z możliwością zastosowania OZE. Do dofinansowania kwalifikują się przedsięwzięcia w dwóch kategoriach: z zakresu efektywności energetycznej lub termomodernizacji realizowanej w budynkach komercyjnych, mieszkalnych czy administracyjnych.

11 sierpnia br. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbyło się uroczyste podpisanie umów o współpracy pomiędzy NFOŚiGW i bankami komercyjnymi i przyznanie im limitu środków na dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych w ramach programu priorytetowego Poprawa efektywności energetycznej Część 4 – Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Inwestycje realizowane w ramach nowego programu finansowego będą finansowane w formie kredytów udzielanych przez cztery banki.Przedsięwzięcia w zakresie poprawy efektywności energetycznej oraz termomodernizacji budynków, w tym polegające na zastosowaniu odnawialnych źródeł energii, stanowią priorytetowy obszar działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a Program NF poprzez finansowe wspieranie inicjatywy małych i średnich przedsiębiorstw, pragnie efektywnie przyczynić się do oszczędności zużycia energii oraz zmniejszenia emisji CO2.

Źródło: www.nfosigw.gov.pl

Share Button

Comments are closed.