Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Protesty mieszkańców w Glinku pod Gorzowem

Mieszkańcy Glinika, niewielkiej miejscowości leżącej kilka kilometrów od Gorzowa Wlkp., nie zgadzają się na budowę w ich miejscowości wytwórni masy bitumicznej. Obawiają się przede wszystkim zniszczenia drogi przez ciężkie samochody dowożące półprodukty do wytwórni i wywożące z niej gotową masę. Nie bez znaczenia dla mieszkańców jest zagrożenie wyziewami podczas produkcji. A trzeba dodać, że wytwórnia masy bitumicznej ma być zlokalizowana w odległości kilkudziesięciu metrów od niektórych domów.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) instalacje do produkcji mas bitumicznych to przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Oznacza to, że przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla tej inwestycji nie jest obligatoryjne, a o jej konieczności decyduje organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W przedmiotowej sprawie Wójt Gminy Deszczno, postanowieniem, stwierdził konieczność przygotowania przez inwestora raportu oddziaływania na środowisko.

14 października 2014 r. z mieszkańcami Glinika i pobliskich miejscowości spotkali się przedstawiciele Urzędu Gminy Deszczno oraz inwestora – firmy Budomex. Obecni na spotkaniu mieszkańcy jednomyślnie nie zgodzili się na budowę wytwórni mas bitumicznych w Gliniku.

Źródło: radiogorzow.pl

Share Button

Comments are closed.