Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej grzybów i roślin

16 października 2014 r. opublikowano: rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. poz. 1408) i rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. poz. 1409). Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

To kolejne, po rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 października w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. poz. 1348) – pisaliśmy o tym tutaj, akty wykonawcze dotyczące tej formy ochrony przyrody. W tym przypadku także zastosowano 1-dniowe vacatio legis.

Ten natłok prac legislacyjnych i pośpiech z publikacją nie powinien dziwić. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 985), poprzednio obowiązujące rozporządzenia dotyczące ochrony gatunkowej zwierząt, roślin i grzybów utraciły moc z dniem 30 września 2014 r. Oznacza to, że przez te kilka dni (kilkanaście w przypadku grzybów i roślin) nie funkcjonowały regulacje prawne w tym zakresie.

Szczegóły:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin.

Share Button

Comments are closed.