Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Zakończono modernizację oczyszczalni ścieków w Gorzowie Wlkp.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. zakończyło modernizację i rozbudowę miejskiej oczyszczalni ścieków. Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6″ w latach 2013-2014.

W wyniku trwających 19 miesięcy prac powstał system kontroli i sterowania procesami zagospodarowania osadów, zbudowano dwie nowe komory fermentacyjne wraz z obiektami obsługowymi, stację mechanicznego odwadniania osadu przefermentowanego wraz z magazynem osadu odwodnionego, zmodernizowano istniejący budynek mechanicznego zagęszczania osadów, wykonano zbiornik buforowy osadu przefermentowanego wraz z wyposażeniem technologicznym, uporządkowano także teren oczyszczalni ścieków i wykonano wszelkie niezbędne elementy sieci międzyobiektowych.

Gorzowska oczyszczalnia ścieków była w złym stanie technicznym. Obiekt, który powstał w latach 1973-1979 i rozpoczął pracę w 1980 r. Efektem modernizacji, jak zapewnił prezes PWiK Bogusław Andrzejczak, będzie zmniejszenie uciążliwości zapachowej oczyszczalni dla mieszkańców tego rejonu. Modernizacja zautomatyzuje także proces technologiczny przeróbki osadów, poprawi efektywność eksploatacyjną oczyszczalni ścieków, standard techniczny oczyszczalni oraz warunki pracy załogi. Wartość kontraktu wyniosła blisko 24 mln zł netto, wykonawcą prac było konsorcjum Budimex S.A. – Cadagua S.A.

Źródło: www.gorzow.pl

Szczegóły:
Opis oczyszczalni ścieków w Gorzowie Wlkp.

Share Button

Comments are closed.