Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Ochrona lasów w Konstytucji

W dniu 7 października 2014 r. poseł Stanisław Żelichowski przedstawił sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie Konstytucji RP (druki sejmowe nr 2374 i 2842). Omawiane zmiany miałyby zabronić przekształceń własnościowych lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, za wyjątkiem przypadków określonych w ustawie.

Przypomnijmy,  13 marca 2014 r. wpłynął do Sejmu poselski projekt ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt miał według wnioskodawców zagwarantować lasom, stanowiącym własność Skarbu Państwa, ochronę przed procesem przekształceń własnościowych, w tym komercjalizacji i prywatyzacji oraz zagwarantowanie ich udostępniania ludności na równych zasadach.

W dniu 29 maja 2014 r. Sejm przeprowadził I czytanie wymienionego projektu, a na posiedzeniu w dniu 11 lipca 2014 r. zdecydował o skierowaniu projektu do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w celu rozpatrzenia. Na posiedzeniu, które odbyło się 10 września, przeprowadzono dyskusję nad projektem, powołano 6-osobowy zespół ekspertów oraz zgłoszono dwie poprawki.

Stanisław Żelichowski przedstawiając sprawozdanie z prac Komisji przekonywał o konieczności zmiany ustawy zasadniczej, ponieważ obecna regulacja konstytucyjna jest na tyle ogólna, że w odniesieniu do Lasów Państwowych nie gwarantuje poszanowania wartości, na które powołują się wnioskodawcy projektu. Poseł sprawozdawca wspomniał też że podobne rozwiązania funkcjonują w innych krajach europejskich: Grecji, Szwajcarii, Litwie i Bułgarii.

W związku z tym, że klub parlamentarny PIS zgłosił poprawki do projektu, zgodnie z regulaminem Sejmu, został on ponownie skierowany do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Szczegóły:
Druk sejmowy nr 2374
Druk sejmowy nr 2842

Poseł Stanisław Żelichowski przedstawia sprawozdanie Komisji:

Video: Zielone Prawo/youtube.com
Share Button

Comments are closed.