Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

9 listopada 2014
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Ochrona lasów w Konstytucji została wyłączona

Ochrona lasów w Konstytucji

W dniu 7 października 2014 r. poseł Stanisław Żelichowski przedstawił sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie Konstytucji RP (druki sejmowe nr 2374 i 2842). Omawiane zmiany miałyby zabronić przekształceń własnościowych lasów stanowiących … Continue reading