Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

24 listopada 2014
by zieloneprawo
Możliwość komentowania O azotanach w Trybunale Sprawiedliwości UE została wyłączona

O azotanach w Trybunale Sprawiedliwości UE

Polska nie wywiązała się ze zobowiązań nałożonych przepisami dyrektywy Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (tzw. dyrektywy azotanowej) – orzekł w dniu 20 listopada 2014 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dyrektywa … Continue reading

22 października 2014
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Założenia do projektu ustawy Prawo wodne została wyłączona

Założenia do projektu ustawy Prawo wodne

21 października 2014 r. Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy Prawo wodne. Celem przygotowywanych zmian ma być wprowadzenie instrumentów zapewniających osiągnięcie fundamentalnego celu Ramowej Dyrektywy Wodnej, jakim jest pełna realizacja zlewniowej polityki gospodarowania wodami spełniającej kryteria funkcjonalności i bezpieczeństwa … Continue reading