Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

24 listopada 2014
by zieloneprawo
Możliwość komentowania O azotanach w Trybunale Sprawiedliwości UE została wyłączona

O azotanach w Trybunale Sprawiedliwości UE

Polska nie wywiązała się ze zobowiązań nałożonych przepisami dyrektywy Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (tzw. dyrektywy azotanowej) – orzekł w dniu 20 listopada 2014 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dyrektywa … Continue reading