Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Zezwolenia odpadowe ważne rok dłużej niż planowano?

25 listopada 2014 r. odbyło się posiedzenie sejmowej podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2769). Posłowie wprowadzili do projektu m.in. poprawkę przedłużającą okres obowiązywania decyzji wydanych na podstawie „starej” ustawy o odpadach do 23 stycznia 2016 r.

Przypomnijmy, zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, z dniem 23 stycznia 2015 r. miały stracić ważność decyzje wydane na podstawie „starej” ustawy o odpadach (czyli te, które wydano przed 23 stycznia 2013 r.). Dotyczy to: zezwoleń na zbieranie odpadów, zezwoleń na odzysk i unieszkodliwianie odpadów, a także decyzji wydanych na podstawie art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 uchylonej ustawy o odpadach w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Od jakiegoś czasu pojawiały się głosy, że uzyskanie nowych decyzji odpadowych w wyznaczonym ustawą terminie (czyli do 23 stycznia 2015 r.) jest dla wielu przedsiębiorców nierealne. W ostatnim okresie ilość wniosków o wydanie takich decyzji wpływających do organów administracji jest tak duża, że znacząco wydłużył się czas oczekiwania na ich rozpatrzenie. Urzędnicy robią co mogą, często żeby „być w terminie” posiłkują się wysyłaniem bezzasadnych wezwań do uzupełnienia wniosku ale i to niewiele pomaga.

Czyja to wina? – pewnie po trochę każdej ze stron. Przedsiębiorców, bo w zdecydowanej większości składali wnioski na ostatnią chwilę. Urzędników, bo doskonale wiedzieli, że tak będzie, a pomimo tego nie przeprowadzili wystarczającej kampanii informacyjnej w tym zakresie (no chyba, że za takową uznać krótkie wzmianki na stronach internetowych rozmaitych urzędów). Najgorsze jest jednak to, że nadal wiele podmiotów z branży odpadowej, nie ma pojęcia, że ich zezwolenia niebawem mogą zostać uchylone, a oni sami mogą być narażeni na dotkliwe kary. Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie, a zaproponowane zmiany zostaną w najbliższym czasie uchwalone.

Wprowadzone przez Podkomisję poprawki zakładają ponadto m.in. przedłużenie okresu obowiązywania rozporządzeń wydanych na podstawie „starej” ustawy o odpadach – również do 23 stycznia 2016 r. oraz przywrócenie w definicji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) dotychczasowego zapisu o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120 tys. mieszkańców (nie było go w projekcie senackim). Przepisy projektowanej ustawy dotyczące przesunięcia terminu obowiązywania omawianych zezwoleń i rozporządzeń miałby wejść w życie z dniem ogłoszenia.

Szczegóły:
Sprawozdanie podkomisji
Druk nr 2769

Fragment posiedzenia – przedłużenie obowiązywania zezwoleń i rozporządzeń

Video: Zielone Prawo/youtube.com
Share Button

Comments are closed.