Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Poprawki do ustawy „śmieciowej” przyjęte przez Sejm

28 listopada 2014 r. Sejm przyjął większość (17 z 19) senackich poprawek do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Senat 6 listopada 2014 r. wprowadził do ustawy „śmieciowej” aż 19 poprawek – pisaliśmy o tym tutaj. W ostatnich dniach o tych propozycjach dyskutowali posłowie z Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Połączone Komisje zarekomendowały przyjęcie 17 z 19 senackich poprawek (sprawozdanie Komisji – druk nr 2941). Wyniki dzisiejszych sejmowych głosowań były zgodne z zaleceniami Komisji (posłowie odrzucili tylko poprawki nr 4 i 10). Teraz ustawa z przyjętymi zmianami trafi do prezydenta.

Szczegóły:
Uchwała Senatu wraz z uzasadnieniem poprawek – druk nr 2902
Sprawozdanie połączonych Komisji o poprawkach Senatu – druk 2941

Sprawozdanie połączonych Komisji 27.11.2014 r.

Głosowania w Sejmie 28.11.2014 r.

Video: Zielone Prawo/youtube.com
Share Button

Comments are closed.