Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

26 listopada 2014
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Zezwolenia odpadowe ważne rok dłużej niż planowano? została wyłączona

Zezwolenia odpadowe ważne rok dłużej niż planowano?

25 listopada 2014 r. odbyło się posiedzenie sejmowej podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2769). Posłowie wprowadzili do projektu m.in. poprawkę przedłużającą okres obowiązywania decyzji wydanych na podstawie … Continue reading

3 września 2014
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Nowa lista instalacji, które wymagają uzyskania pozwolenia zintegrowanego została wyłączona

Nowa lista instalacji, które wymagają uzyskania pozwolenia zintegrowanego

W dniu 2 września 2014 r. ogłoszono rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. poz. 1169). Rozporządzenie wchodzi w życie z … Continue reading

18 sierpnia 2014
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Definicja oczka wodnego została wyłączona

Definicja oczka wodnego

Definicja „oczka wodnego”, w świetle art. 29 ust. 1 pkt 15 Prawa budowlanego, przy wykorzystaniu elementu potocznego rozumienia tego pojęcia, jest spełniona, jeśli otwarty zbiornik wodny służy celom rekreacyjnym, o lustrze wody nie przekraczającym 30 m2, bez względu na inne … Continue reading