Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Nowa lista instalacji, które wymagają uzyskania pozwolenia zintegrowanego

W dniu 2 września 2014 r. ogłoszono rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. poz. 1169). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 5 września 2014 r.

Do dnia wejścia w życie nowych przepisów zachowują moc przepisy poprzedniego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2002 r. Nr 122, poz. 1055).

Nowe rozporządzenie:
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/1169

Stare rozporządzenie:
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/122/1055

Share Button

Comments are closed.