Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Dalszy ciąg prac nad nowelizacją „ustawy śmieciowej”

28 sierpnia 2014 r. sejmowa Podkomisja nadzwyczajna wznowiła rozpatrywanie poselskich projektów ustaw: o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie ustawy o własności lokali (druk sejmowy nr 2377) oraz o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk sejmowy nr 2404).

Szczegóły projektów:
http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?documentId=D4EDAF0F0520CDAFC1257CD8003D4293
http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=2404

Transmisja z posiedzenia:
http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=BC435C2BCE15D548C1257D410048ED18#

Share Button

Comments are closed.