Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

W Sejmie o SZWO i F-gazach

W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (druk sejmowy nr 3106).

Przepisy przedmiotowej ustawy mają wdrożyć do polskiego prawa przepisy Unii Europejskiej (o szczegółach pisaliśmy tutaj). W zakresie dotyczącym substancji zubożających warstwę ozonową projektowana ustawa ma zastąpić obecnie obowiązującą ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową, natomiast kwestie dotyczące wykorzystania fluorowanych gazów cieplarnianych oraz zużytkowania produktów, urządzeń i systemów zawierających te gazy zostaną uregulowane w polskim prawie po raz pierwszy (Polska jest jedynym krajem UE, który nie posiada regulacji prawnych dotyczących F-gazów). Teraz projekt rozpatrzy Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, która ma przedstawić sprawozdanie ze swoich prac do dnia 17 marca 2015 r.

Szczegóły:
Projekt ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (druk sejmowy nr 3106)

SZWO i F-gazy w Sejmie – 18.02.2015 r.

Video: Zielone Prawo/youtube.com
Share Button

Comments are closed.