Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Tekst jednolity ustawy szkodowej

12 grudnia 2014 r. w Dzienniku Ustaw RP ogłoszono (pod pozycją 1789) jednolity tekst ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia postanowień dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu.

Ogłoszony tekst jednolity uwzględnienia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1101) oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 25 listopada 2014 r.

Szczegóły:
Dziennik Ustaw z 12 grudnia 2014 r. poz. 1789
Dyrektywa 2004/35/WE

Share Button

Comments are closed.